Genes

Genes

TBC1D8B

TBC1 domain family member 8B

TBC1D3K

TBC1 domain family member 3K

TBC1D5

TBC1 domain family member 5
06/01/2017

TBC1D4

TBC1 domain family member 4

TBC1D8

TBC1 domain family member 8

TBC1D9B

TBC1 domain family member 9B

TBC1D3L

TBC1 domain family member 3L

TBC1D7

TBC1 domain family member 7

TBC1D9

TBC1 domain family member 9